Logo

Vaktdeltakelse:

Vaktordning for produksjonsdyr og hest.

Vaktområdet:

Bergen Sør og dekker kommunene Os, Askøy, Sund, Fjell, Øygarden og Bergen (med unntak av Åsane, området nord for Eidsvågstunnelen, og Arna, området nord for Haukeland i Arna.


Åpningstid:

Vakten er i funksjon kvelder og netter fra kl 16.00 til kl 08.00 neste dag, samt helg og høytid fra kl 16.00 fredag/kveld før helligdag til kl 08.00 mandag/første hverdag.


Har hovedansvar for inseminasjonstjenesten i Bergen og Os kommuner.


Har samarbeid med veterinærkolleger i Fusa kommune og Osterøy kommune om inseminasjonstjeneste for ku og gris og akutt praksis.

Praksisområdet på vanlig dagtid/hverdag tilsvarer vaktområdet med tillegg av Åsane og Arna.

dyr.jpg